Trang chủ SAP Hướng dẫn cài đặt SAP Business One Server version for HANA Database On-Premise 10.0 SP02 – Phần 4

Hướng dẫn cài đặt SAP Business One Server version for HANA Database On-Premise 10.0 SP02 – Phần 4

bởi Mr. Ant
3056 lượt xem

Tiếp tục sau khi các bạn đã cài đặt hệ cơ sở dữ liệu HANA DATABASE của bài viết trước

Hướng dẫn cài đặt SAP Business One Server version for HANA Database On-Premise 10.0 SP02 – Phần 3

Phần tiếp tục này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SAP Business One Server.

Cài đặt SAP Business One Server Components

Các bạn di chuyển đến thư mục SAP Business One và thực hiện phân quyền thực thi cho file install bằng lệnh

cd /source/51054453/Packages.Linux/ServerComponents
chmod 750 install
./install

Bạn sẽ cần phải chọn các settings lần lượt. Mình có save lại file setting, bạn có thể tham khảo và điều chỉnh lại cho phù hợp nhu cầu nhé. File settings, bạn có thể xem ở đây SAP_Business_One_Installation_Settings

Bạn chú ý các khúc đặt password cho B1SiteUser nhé, phần username / password để logon vào hana database, mình chỉ có nhu cầu DEMO và TEST nên mình sử dụng user mặc định SYSTEM luôn. Nhưng Recommend thì bạn nên tạo user và password + phân quyền cho 1 user khác trên HANA Database thông qua HANA Studio nhé.